Vervolg herinrichting Ambyerstraat Noord start op 13 maart a.s.

Na enige vertraging wordt de herinrichting van de Ambyerstraat Noord eindelijk weer hervat. Eerst wordt in de Westrand in de week na carnaval gestart met de aanleg van drempels en parkeervoorzieningen (6 maart tot 10 maart) en daarna wordt gestart met het echte werk op 13…

Zondag 7 mei grote zorg-infodag in Amby in de Amyerhoof

U heeft ondersteuning nodig omdat u sommige dingen niet meer zelf kunt. En nu? In mei organiseert Buurtplatform Amby een grote bijeenkomst over zorg en ondersteuning. Zij doen dit samen met team Wmo van de gemeente Maastricht en andere organisaties. De bedoeling is dat u op…

Wordt dit uw Luchthavenbesluit?

Al vele jaren verstrekken Rijk, Provincie Limburg en diverse gemeenten, via allerlei constructies, subsidies (lees: gemeenschapsgeld) aan de luchthaven Maastricht om het bedrijf draaiende te houden. En jaar na jaar blijken de voorgespiegelde kansen meer luchtkastelen dan haalbare doelen. Er zijn ongetwijfeld mensen die er belang…

Luchthavenbesluit MAA

Als het ontwerpluchthavenbesluit voor MAA goedgekeurd wordt gaat het aantal vluchten met grote (vracht)vliegtuigen verdrievoudigen. Woonwijken worden onleefbaar door geluid en luchtverontreiniging. Het kindcentrum in Meerssen-West krijgt de hele dag door die ellende over zich heen. Met een duidelijk en uitgesproken NEE beschermen we gezondheid, welzijn…

Feestdagen

Het bestuur van Buurtplatform Amby wenst u prettige feestdagen en een gezond 2017

WhatsApp buurtpreventie borden

Mede door de inzet van Gian Kerstges, heeft Amby sinds enkele weken 4 WhatsApp-buurtpreventieborden hangen. Deze borden zijn te vinden op de invalswegen bij binnenkomst van Amby, te weten Ambyerstraat Noord, Ambyerstraat Zuid (linkerzijde), hoek Severenstraat / Heukelstraat en hoek Molenweg / Longinastraat. Waarom een WhatsApp-groep?…

Ondersteuning gezocht

We willen de bewoners van Amby meer te betrekken bij hun buurt dmv netwerkgroepen. Er is al een aantal van die groepen geformeerd, zoals die voor zorg, welzijn en wonen, en voor jongeren en senioren, en voor info. Voor de netwerkgroep ‘infra’ zijn wij op zoek…

Luchthavenbesluit MAA

Het kabinet heeft op 2 december het “ontwerp luchthavenbesluit Maastricht” vastgesteld. In het “ontwerp luchthavenbesluit Maastricht” zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de exploitant de luchthaven mag gebruiken. Wat mag er wel, en wat mag er niet. Het Luchthavenbesluit is daarmee dus allesbepalend voor de effecten die…

Tips over veiligheid van onze wijkagent

Er is contact geweest met onze wijkagent Huub Smeets, met de vraag of hij enkele tips kon geven over maatregelen die wij kunnen nemen, nu de donkere dagen voor kerst weer voor de deur staan. Onderstaand enkele uitgebreide maatregelen. Organisatorische maatregelen: Laat nooit sleutels op deuren…