Amby Enersjiek

In het kader van de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid organiseert Buurtplatform Amby samen met EMEC (Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie) en een verscheidenheid aan sprekers een informatiemarkt over niet álles, maar wel véél van wat met dit onderwerp te maken heeft. energiebesparende maatregelen zijn al gauw…

Week van de ouderen (1 t/m 8 oktober)

In de ”Week van de ouderen” (1 t/m 8 oktober) zullen er ook in Amby diverse activiteiten plaatsvinden. De senioren kunnen dan genieten van een keus aan uiteenlopende vrijetijdsbestedingen. Zo is er op Woensdag 4 oktober een gezellige ”Terug in de tijd” middag met muziek en film voor alle…

Inkomenskaart en OP+Pluskaart

Het buurtplatform kan u een overzichtelijke weergave sturen waar alle regelgeving duidelijk en compact vermeld staat. Als het gaat om hulp en bijstand in welke vorm dan ook. De “Inkomenskaart Maastricht 2017 “ en de “OP+Pluskaart Maastricht 2017” De Inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en…

Uitkomsten bewonersenquête

Via verschillende kanalen zijn enquêtes verspreid. Zo kon u een papieren versie als zowel een digitale versie invullen. Voor de jeugd tot 18 jaar, een groep met eigen wensen, is een aparte enquête opgezet. Bij het invullen van deze jeugd enquête is de basisschool van Amby…

Afsluiting Ambyerstraat Noord uitgesteld

Zoals u heeft gezien, is de aannemer druk bezig met de werkzaamheden in de Ambyerstraat Noord. Fase 1A en 2 zijn behoudens de toplaag gereed. Fase 1B is voor 80% gereed waarbij het bergingsriool al voor de helft gerealiseerd is. Hier gaat de aannemer nu verder…

Enquête over de toekomst van Amby; doe nu mee!

Twee studenten van Zuyd Hogeschool, Robin Steuten en Marli van de Wal, zijn op dit moment bezig om Amby voor hun stage in kaart te brengen middels een buurtscan. Dit houdt in dat zij een overzicht maken van alle voorzieningen die in Amby gevestigd zijn. Verder…

Het aftellen is begonnen… zondag 7 mei 2017 zorg-infodag

Op zondag 7 mei is het zover: dan opent de Amyerhoof tussen 11:00 en 16:00 uur de deuren voor een grote zorg-infodag. Voor alle belangstellenden, voor jong, oud en daartussenin. Een groot aantal professionele organisaties, zelfstandigen en vrijwilligersorganisaties presenteren zich die dag. Eén ding hebben zij…

Een voorproefje van de Zorg-infodag (3)

De Zorg Infodag op 7 mei a.s. is er óók voor ouderen Naarmate je ouder wordt, red je het niet altijd meer met de huis-, tuin- en keukenhulpmiddelen, maar is er soms méér hulp nodig. Gelukkig is het aanbod daarvan in Nederland en ook in Amby…

Een voorproefje van de Zorg-infodag (2)

Waar hebben we het eigenlijk over bij het woord “Zorg-infodag”? Kijk je op Wikipedia, dan lees je dat het woord “Zorg” staat voor “bekommernis om…”. Dat woord kennen we immers ook in het Maastrichts. Je kunt je bekommeren om je eigen gezondheid of je eigen situatie.…

Studenten brengen Amby in kaart

Misschien bent u ze al tegengekomen: de studenten Ergotherapie Robin en Marli die voor hun stage Amby in kaart brengen. Zo gaan ze voor het Buurtplatform een overzicht maken van de instanties die er binnen onze wijkgrenzen werken op het gebied van o.a. welzijn en gezondheid.…