Het aftellen is begonnen… zondag 7 mei 2017 zorg-infodag

Op zondag 7 mei is het zover: dan opent de Amyerhoof tussen 11:00 en 16:00 uur de deuren voor een grote zorg-infodag. Voor alle belangstellenden, voor jong, oud en daartussenin. Een groot aantal professionele organisaties, zelfstandigen en vrijwilligersorganisaties presenteren zich die dag. Eén ding hebben zij…

Een voorproefje van de Zorg-infodag (3)

De Zorg Infodag op 7 mei a.s. is er óók voor ouderen Naarmate je ouder wordt, red je het niet altijd meer met de huis-, tuin- en keukenhulpmiddelen, maar is er soms méér hulp nodig. Gelukkig is het aanbod daarvan in Nederland en ook in Amby…

Een voorproefje van de Zorg-infodag (2)

Waar hebben we het eigenlijk over bij het woord “Zorg-infodag”? Kijk je op Wikipedia, dan lees je dat het woord “Zorg” staat voor “bekommernis om…”. Dat woord kennen we immers ook in het Maastrichts. Je kunt je bekommeren om je eigen gezondheid of je eigen situatie.…

Studenten brengen Amby in kaart

Misschien bent u ze al tegengekomen: de studenten Ergotherapie Robin en Marli die voor hun stage Amby in kaart brengen. Zo gaan ze voor het Buurtplatform een overzicht maken van de instanties die er binnen onze wijkgrenzen werken op het gebied van o.a. welzijn en gezondheid.…

Onjuiste cijfers groei MAA gepresenteerd aan bewoners

Volgens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA zouden bij de informatiebijeenkomsten over de groei van MAA in juni 2016 onjuiste cijfers zijn gepresenteerd aan de omwonenden. Het aantal vliegbewegingen met groot verkeer neemt niet toe met 12 per dag maar met 28. Daarover is een brief gestuurd…

#PickItUp

Op zaterdag 25 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, gaat het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Maastricht (CNME) met #PickItUp aan de slag in de binnenstad van Maastricht. Doe mee met jouw club, school of buurtinitiatief en laat zien dat ook JIJ voor een schonere stad…

Een voorproefje van de Zorg-infodag (1)

Nog een paar weken en dan is het 7 mei. De trouwe lezers van deze website en de Amyer Praot weten inmiddels wel dat er op 7 mei a.s. een Zorg-infodag wordt gehouden in de Amyerhoof. Het Buurtplatform is momenteel druk met de voorbereidingen en neemt…

Luchthavenbesluit MAA, onjuiste informatie verstrekt?

Het ontwerp-luchthavenbesluit Maastricht heeft ter inzage geleden en belanghebbenden hebben hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Medio dit jaar zal een besluit worden genomen. Of er vanuit Amby zienswijze(n) zijn ingediend is ons slechts van 1 inwoner bekend. De gemeente Maastricht heeft, in tegenstelling tot de gemeente…

Vervolg herinrichting Ambyerstraat Noord start op 13 maart a.s.

Na enige vertraging wordt de herinrichting van de Ambyerstraat Noord eindelijk weer hervat. Eerst wordt in de Westrand in de week na carnaval gestart met de aanleg van drempels en parkeervoorzieningen (6 maart tot 10 maart) en daarna wordt gestart met het echte werk op 13…