Categorie: Gezin

Inkomenskaart en OP+Pluskaart

Het buurtplatform kan u een overzichtelijke weergave sturen waar alle regelgeving duidelijk en compact vermeld staat. Als het gaat om hulp en bijstand in welke vorm dan ook. De “Inkomenskaart Maastricht 2017 “ en de “OP+Pluskaart Maastricht 2017” De Inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en…