Luchthavenbesluit MAA

Het kabinet heeft op 2 december het “ontwerp luchthavenbesluit Maastricht” vastgesteld.

In het “ontwerp luchthavenbesluit Maastricht” zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de exploitant de luchthaven mag gebruiken. Wat mag er wel, en wat mag er niet. Het Luchthavenbesluit is daarmee dus allesbepalend voor de effecten die MAA de komende jaren gaat hebben op de omgeving.

Meest opvallende verschil met de huidige vergunning is het in gebruik nemen van de volledige baanlengte van 2750 meter. Grotere en zwaardere toestellen kunnen er binnenkort gaan landen en starten. Met alle effecten voor de omgeving (en dus ook voor Amby) van dien. In ruil hiervoor wordt het maximaal aantal toegestane vluchten per jaar (indien dat ooit bereikt wordt) beperkt.

Ten opzichte van het huidige gebruik van de luchthaven zal nog steeds rekening gehouden moeten worden met een forse toename van het aantal vluchten en dat er zwaardere toestellen ingezet zullen worden.

In het luchthavenbesluit zijn ook de afspraken over openingstijden-ontheffingen-lesvluchten-etc. opgenomen.

Voor de teksten van het besluit zie de link :  besluitvorming luchthaven MAA

Inmiddels is er op verschillende plaatsen onrust onder omwonenden van het vliegveld ontstaan over deze plannen. Diverse actiegroepen slaan de handen ineen in “de Alliantie”. Zie de link : actiegroep – luchthaven MAA

De volgende bijeenkomst van de Alliantie is gepland op donderdagavond 5 januari 2017 om 20:00 uur in Gemeenschapshuis De Stip in Meerssen.

Voor voorgaande formele stukken zie ook de link : platformparticipatie – luchthaven MAA

Hoe verder:

Ter voldoening aan eveneens artikel 8.71 van de Wet luchtvaart is het ontwerpbesluit in de Staatscourant bekend gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om binnen zes weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

 


2 Comments

 • Pierre Janssen

  5 december 2016

  Ik ben blij dat er eindelijk actie wordft ondernomen om de luchthaven sterker en rendabeler te maken. EIndelijk een goede impuls voor onze regio en de economie welke de laatste jaren alleen maar een afbrokkelende tendens laat zien waardoor we straks alleen nog maar hoofdzakelijk vanuit toerisme inkomsten en werkgelegenheid kunne genereren. Dat dit gepaard gaat met enige overlast neem IK op de koop toe. Je kunt tenslotte niet alleen maar de lusten hebben en geen lasten.

  Reply
 • Wim Derks

  23 december 2016

  Sinds 1997 daalt het inwoners van Zuid-Limburg. Sinds 2005 groeit de beroepsbevolking niet meer. Die gaat binnen een paar jaar structureel dalen. Sinds 2005 is werkloosheidsontwikkeling in Zuid-Limburg minder ongunstig, c.q. gunstiger dan landelijk. Met ingang van dit jaar is de werkloosheid in Zuid-Limburg voor het eerst sinds 50 jaar, het begin van de mijnsluiting, lager dan landelijk. Als gevolg van de daling van de beroepsbevolking komt er een structureel tekort aan arbeidskrachten in Zuid-Limburg. Waarom zouden we dan de groei van werkgelegenheid, die belastend is voor welzijn en gezondheid, faciliteren?
  Op 22 november 2016 was de kop op de voorpagina van dagblad De Limburger: “Zorgsector schreeuwt om personeel”. Op 15 december 2016 stond in deze krant: “Einde werkloosheid in zicht. Het gaat zo goed met de Nederlandse economie dat we onderweg zijn naar volledige werkgelegenheid,…”.

  Reply

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.