Een voorproefje van de Zorg-infodag (2)

Waar hebben we het eigenlijk over bij het woord “Zorg-infodag”?
Kijk je op Wikipedia, dan lees je dat het woord “Zorg” staat voor “bekommernis om…”. Dat woord kennen we immers ook in het Maastrichts. Je kunt je bekommeren om je eigen gezondheid of je eigen situatie. Ook kun je je bekommeren om de situatie van iemand anders. Voor 7 mei hebben we vanuit het Buurtplatform Amby een heleboel mensen uitgenodigd van organisaties die allemaal iets te bieden hebben op het gebied van “Zorg”. Het zijn allemaal mensen die zich bekommeren om de gezondheid van ons als inwoners van Amby. Want als je zorg nodig hebt, ongeacht waarvoor, dan is het handig om alvast een beetje te weten waar en bij wie je datgene kunt vinden wat je zoekt.

Voor jongeren is het ook een geweldige manier om kennis te maken met allerlei mogelijkheden voor studie of werk. Voor jong én oud , is het handig om kennis te maken met wat er allemaal is op het gebied van zorg. En dan hebben we nog niet eens iedereen kunnen uitnodigen voor het geven van informatie.

Op zondag 7 mei zien we u graag in de Amyerhoof, jong of oud, met of zonder beperking. De Zorg-infodag is van 11:00 tot 16:00 uur. De (klein)kinderen worden op een leuke manier bezig gehouden door het team van Sport Medisch Centrum Bastiaens.

Het onderwerp Zorg kent een heleboel gebieden. In dit artikel gaan we wat verder in op een paar specifieke gebieden: de Zorg die je kunt inschakelen op het gebied van gezondheid en beperkingen in het leven, psychisch en/of lichamelijk en ongeacht je leeftijd en stellen een aantal organisaties voor die op deze gebieden actief zijn. Zij zijn er als het nodig is ook voor U:

Trajekt: de “voordeur”- organisatie waar je voor van alles en nog wat terecht kunt. Voor cursussen en aktiviteiten, maar ook voor vragen of problemen op het gebied van opvoeding, inkomen of (dreigende) schulden, wonen, (vrijwilligers)werk en zorg. Ook voor dingen die jezelf “in de weg zitten” of waar je over “prakkezeert”. De mensen van Trajekt staan klaar om te helpen en werken daarbij nauw en goed samen met veel andere organisaties. Van het kastje naar de muur sturen wordt daardoor als heet even kan voorkomen.

MEE: vindt het – net als wij – belangrijk dat iedereen “Mee” kan doen, ook de mensen met een beperking en ongeacht de leeftijd. Zodra u zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, en niet weet wie u daarbij kan helpen, dan kunt u uw vragen en zorgen bespreken met de mensen van Integrale Vroeghulp van MEE. Integrale Vroeghulp is er voor kinderen van 0 – 7 jaar. Voor mensen met een beperking die 16 jaar of ouder zijn, verzorgt MEE allerlei cursussen. Daarnaast bieden zij hulp om wegwijs te worden in allerlei voorzieningen zodat het leven wat gemakkelijker wordt voor deze mensen. Mee is er voor de ondersteuning van uw zoon of dochter en van jong tot oud, maar ook voor de ondersteuning van u als ouder of familie van degene met een beperking. MEE Zuid-Limburg ziet mensen met een beperking of handicap als burgers van onze samenleving die meer dan andere burgers in letterlijke of figuurlijke zin drempels hebben te overwinnen. MEE beschouwt het als haar taak om die burgers (en hun natuurlijk netwerk, zoals de familie), waar en voor zover zij dat wensen, bij het verwerven van het door hen gewenste burgerschap op alle levensgebieden te ondersteunen. Dat betekent in de eerste plaats individuele ondersteuning. Maar ook: het signaleren van dingen die beter kunnen in onze maatschappij zodat de mensen met een handicap beter kunnen meedoen. Niet alle mensen in onze samenleving zijn immers bij machte om hun vraag om ondersteuning te verwoorden of voor hun vragen hulp te zoeken, ook al is hun situatie zorgelijk.

Adelante is een vanuit Limburg opererende zorggroep. Ruim 1100 professionals ondersteunen volwassenen en kinderen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Zij doen door het bieden van algemeen specialistische en topklinische revalidatie en audiologische zorg, speciaal onderwijs, wonen en arbeidsrevalidatie vanuit diverse locaties in Limburg en Noord-Brabant. Adelante kijkt naar het “totaalplaatje” van degene die bij hun terecht komt: Naast de somatische aspecten hebben zij dus ook oog voor de psychologische en maatschappelijke aspecten zoals werk, gezin, sociale contacten, hobby’s en onderwijs. Adelante richt zich dus niet op de beperking maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl en onder het motto: Haal het beste uit jezelf! De kernactiviteiten die Adelante biedt zijn:

  • Klinische, poliklinische revalidatie en dagbehandeling voor volwassenen en kinderen;
  • Onderzoek, advies, begeleiding en bijzondere zorg van volwassenen en kinderen met gehoorproblemen en taalproblemen;
  • Woontraining, logeren en ambulante begeleiding;
  • Speciaal onderwijs;
  • Re-integratieactiviteiten;
  • Sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen met een handicap.

Mondriaan: Het opvoeden van kinderen is voor de meeste ouders een hele klus. Maar kinderen kunnen het ook behoorlijk lastig hebben met hun ouders of opvoeders. Vooral wanneer de opvoeders een tijdje de handen vol hebben aan zichzelf of met elkaar. Bij bijvoorbeeld ziekte, relatieproblemen of echtscheiding. Kinderen merken het als het met hun ouders, om welke reden dan ook, niet goed gaat. “Piep zei de muis” is een club voor kinderen van 4 tot 8 jaar en hun ouders. Tijdens ‘Piep, zei de Muis’ leren kinderen omgaan met hun gevoelens en de situatie thuis. Er worden gezellige, leuke activiteiten gedaan en handpop Piep de Muis vertelt over van alles. Het doel van ‘Piep, zei de Muis’ is het voorkomen van problemen bij kinderen op latere leeftijd. Een heel andere situatie: Gebruikt uw kind alcohol of drugs? Is er sprake van afhankelijkheid/verslaving bij uw kind en wilt u graag weten hoe andere ouders hiermee omgaan? Ook op dit gebied heeft Mondriaan veel te bieden. Kortom: Mondriaan biedt hulp bij veel problemen van psychische aard – en die zich vaak uiten in het gedrag van iemand – en die we ook in Amby (her)kennen…

Het Steunpunt Mantelzorg: In Nederland zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Ongetwijfeld woont een deel daarvan in Amby! Bij het Steunpunt kunt u terecht met vragen waar u tegenaan loopt of tijdelijk even uw zorg te delen of over te laten nemen door iemand anders die weet “wat het is” en “waar u het over heeft”.


Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.