Uitkomsten bewonersenquête

Via verschillende kanalen zijn enquêtes verspreid. Zo kon u een papieren versie als zowel een digitale versie invullen. Voor de jeugd tot 18 jaar, een groep met eigen wensen, is een aparte enquête opgezet. Bij het invullen van deze jeugd enquête is de basisschool van Amby een grote hulp geweest.

In totaal zijn er circa 320 reacties binnen gekomen (papier en digitaal). Bovendien zijn op bepaalde plaatsen enquêtes deur aan deur bezorgt en is met de bewoners gesproken. Denk hierbij aan flatgebouwen waar BOC aanwezig zijn. Het mag niemand verbazen dat grootste gedeelte enquêtes ingevuld is door leeftijdscategorie 56-70 jaar. Zeker als je weet dat bijna de helft van de bewoners van Amby ouder is als 45 jaar.

Duidelijk is dat wij allemaal erg blij zijn om in Amby te kunnen wonen. Jammer is echter dat de grootste groep “invullers” zich niet wil inzetten voor de buurt. Het bestuur heeft overlegt hoe de resultaten dan wél kunnen worden aangepakt. Wij gaan in ieder geval stapsgewijs de resultaten van de enquête aanpakken om zodoende meer draagvlak te creëren.

Zo is er onlangs een buurtbijeenkomst georganiseerd waar bewoners hun zegje konden doen en heeft het platform bewoners uitgenodigd voor een gesprek die hebben aangegeven waar ze verkeersproblemen ervaren, waar de groenvoorziening niet deugt, een pad moet worden geasfalteerd of waar een samenwerking moet worden opgezet en waar de richtlijnen van het WMO net niet toepasbaar zijn en mensen buiten de boot dreigen te vallen. Wethouder Gerats is uitgenodigd zodat de bewoners hun problemen kenbaar konden maken.

Hieronder enkele dringende punten die de afgelopen periode al aangepakt zijn.

Het Buurtplatform informeert: bewonersinitiatief

Zoals verwacht en zeker geen nieuwtje voor de meeste van jullie is een van de meest geschreven opmerkingen in de enquête het onkruid geweest dat welig tiert op alle plaatsen in Amby. De Gemeente Maastricht biedt elke inwoner de mogelijkheid middels een bewonersinitiatief zelf iets te doen in zijn buurt. Dit kan dus ook op gebied van groenvoorziening zijn. Samen met de Gemeente Maastricht hebben wij hiervoor een systeem bedacht waar huur i.p.v. koop beoordeeld is en de gemeente is overgegaan tot een uitgebreide samenwerking met Boels verhuur. Hieronder een tweetal voorbeelden van succesvolle bewonersinitiatieven in onze wijk.

Voorbeeld 1: de Olmenhoven heeft al in maart bij de Gemeente aangeklopt. De bomen op het pleintje achter de Olmenhoven en de steentjes die niet meer gelijk lagen zorgden voor veel overlast en struikelgevaar. De wortels van de bomen duwden namelijk de stenen omhoog. Na enig mailverkeer werd dan ook gelijk actie ondernomen door de Gemeente. De kapaanvraag, het herinrichtingsplan en de verder noodzakelijke benodigde middelen werden besproken waardoor alles in een stroomversnelling kwam. In december 2016 werden de bomen verwijderd. Een plan en ontwerp werd gemaakt door de Gemeente. De bewoners werden betrokken bij deze keuze. En in mei 2016 werd er een infodag georganiseerd waarbij de aanwezigen inspraak hadden op dit aankomende gebeuren. Zes aanwezigen hebben zich meteen uitgesproken voor zelfbeheer van de nieuwe beplanting en onderhoud van het pleintje. Het planten van de nieuwe bomen heeft inmiddels plaatsgevonden in februari dit jaar onder  een bijzonder toeziend oog van onze voormalig wethouder Gerdo van Grootheest en de directeur van Maasvallei, de heer Crijns. Ook onze wijkconsulente, Ingrid Hansen van Maasvallei en niet te vergeten Riny Jalhay van de huurdersvereniging waren hierbij aanwezig. En zie nu: alles staat in bloei en groeit goed. Zelfs de bomen. De Gemeente maakt in samenspraak met de bewoners een plan van aanpak, de bewoners onderhouden het pleintje en het groen.

Voorbeeld 2: het onderhoud van een heg in de Gravenstraat kon beter en het uitspringen van de takken van deze heg waren een doorn in het oog van verschillende aanwonenden. Op initiatief van een van de bewoners werd er middels een bewonersinitiatief actie richting de gemeente genomen. De aanvraag van benodigde middelen, zoals motorzagen, kruiwagens, hooivorken, wordt goedgekeurd door de Gemeente. Het Buurtplatform wordt voor de financiering van het geheel bijgepraat en de Gravenstraat kan met ingang van 2018 aan de slag om een mooi stukje straat in Amby erbij te hebben.

Wilt u in uw straat of buurt ook iets veranderen en wilt u dit doen via een bewonersinitiatief? Dan is het belangrijk dat u en de bewoners die uw idee ondersteunen dit met een onderbouwd plan van aanpak bij de Gemeente indienen. Voor het aanvragen van de benodigde papieren voor het bewonersinitiatief stuurt u een mail naar info@buurtplatform-amby.nl. Het buurtplatform helpt u graag verder.

Het Buurtplatform informeert: klusteam

Je kunt het niet betalen, je kunt het zelf niet meer: klusjes in huis.

We hebben ze…… ons eigen klusteam in Amby.

Tijdens de deur-aan-deurgesprekken m.b.t. de enquête, hebben zich twee vrijwilligers gemeld die kleine klusjes willen doen bij bewoners van Amby die het zelf niet meer kunnen of er financieel slecht voorstaan. Jonge kerels met handige handjes die zich inzetten voor de wijkbewoners die het kunnen gebruiken en er een reële, kleine vergoeding voor vragen. Denk hierbij aan het plaatsen van een douchestoeltje of het vervangen van een lekkende kraan. Misschien wilt u een extra trapleuning of een schilderijtje laten ophangen. Doet het lampje het niet meer of wilt u een extra lichtpunt? Het is mogelijk. Wat doen ze bijvoorbeeld niet: zij repareren geen elektrische apparaten, zij stucken niet uw woning of betegelen de badkamer. Mocht u een klusje hebben, meld u dit dan bij het Buurtplatform. Dit kan op ons contact nummer 043-3638795 en of ons algemeen mailadres: info@buurtplatform-amby.nl.

Het Buurtplatform informeert: dansen in het park

Meer activiteiten voor ouderen. Onlangs heeft u het al elders kunnen doen: dansen in het park. Voor degenen die dit evenement bezocht hebben of dit hadden willen doen: op woensdag 4 oktober en zondag 8 oktober gaan wij het nog eens doen, maar nu in Amby. Samen met verschillende partijen in Amby en de man achter “Dansen in het park”. Meer info volgt op een later tijdstip, dus kijk in volgende Amyerpraot en of bezoek deze website. Ook via Facebook en Nextdoor zal het Buurtplatform Amby info bekend maken. Verenigingen en BOC die in aanmerking komen zullen direct benaderd worden. Let op. Voor zondag 8 oktober is er plaats voor max 120 personen.

Het Buurtplatform informeert: week van de energie

Energieneutraal wonen is een feit. In de week van de energie op zaterdag 7 oktober kunt u zich laten informeren in de meest brede zin van het woord. Meer info volgt op een later tijdstip via Amyerpraot, website, Facebook en Nextdoor.

Het Buurtplatform informeert: overlast van de luchthaven

Via de enquête en een toenemend aantal mails die wij ontvangen blijkt dat er meerdere mensen in Amby zijn die zich zorgen maken over de toename van het vliegverkeer. Het betreft hier met name de zware transport vliegtuigen. Om rendabel te worden heeft MAA toestemming gevraagd om de volle lengte van de baan te mogen gebruiken. Dan kunnen grotere, zwaarder beladen en voller getankte toestellen opstijgen. Met name het vrachtverkeer kan dan meer dan verdrievoudigen. Vrachttoestellen geven extra veel overlast: meer lawaai en meer luchtverontreiniging. In de vergunningsaanvraag bij het Ministerie heeft MAA gemeld dat het aantal vliegbewegingen met groot vliegverkeer gemiddeld per dag gaat toenemen met 28. Overlast kan gemeld worden bij 043-3652020 of via klachtenformulier op www.kicl.nl

Het buurtplatform zoekt

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen zijn wij op zoek naar kapsters, pedicures, fietsenmakers, nagelstylistes enzovoorts. Belangrijk is dat u bij mensen aan huis kunt komen, gediplomeerd bent en indien noodzakelijk aangesloten bent bij een branchevereniging. Inschrijving KvK is een must. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 043-3638795 of via info@buurtplatform-amby.nl.


Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.