Auteur: Leon Gadet

Luchthavenbesluit MAA

Als het ontwerpluchthavenbesluit voor MAA goedgekeurd wordt gaat het aantal vluchten met grote (vracht)vliegtuigen verdrievoudigen. Woonwijken worden onleefbaar door geluid en luchtverontreiniging. Het kindcentrum in Meerssen-West krijgt de hele dag door die ellende over zich heen. Met een duidelijk en uitgesproken NEE beschermen we gezondheid, welzijn…

Feestdagen

Het bestuur van Buurtplatform Amby wenst u prettige feestdagen en een gezond 2017

WhatsApp buurtpreventie borden

Mede door de inzet van Gian Kerstges, heeft Amby sinds enkele weken 4 WhatsApp-buurtpreventieborden hangen. Deze borden zijn te vinden op de invalswegen bij binnenkomst van Amby, te weten Ambyerstraat Noord, Ambyerstraat Zuid (linkerzijde), hoek Severenstraat / Heukelstraat en hoek Molenweg / Longinastraat. Waarom een WhatsApp-groep?…

Ondersteuning gezocht

We willen de bewoners van Amby meer te betrekken bij hun buurt dmv netwerkgroepen. Er is al een aantal van die groepen geformeerd, zoals die voor zorg, welzijn en wonen, en voor jongeren en senioren, en voor info. Voor de netwerkgroep ‘infra’ zijn wij op zoek…

Luchthavenbesluit MAA

Het kabinet heeft op 2 december het “ontwerp luchthavenbesluit Maastricht” vastgesteld. In het “ontwerp luchthavenbesluit Maastricht” zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de exploitant de luchthaven mag gebruiken. Wat mag er wel, en wat mag er niet. Het Luchthavenbesluit is daarmee dus allesbepalend voor de effecten die…

Tips over veiligheid van onze wijkagent

Er is contact geweest met onze wijkagent Huub Smeets, met de vraag of hij enkele tips kon geven over maatregelen die wij kunnen nemen, nu de donkere dagen voor kerst weer voor de deur staan. Onderstaand enkele uitgebreide maatregelen. Organisatorische maatregelen: Laat nooit sleutels op deuren…

Opening Koning Willem-Alexandertunnel

Graag informeren wij u over de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel in de avond en nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 december 2016. Daarmee ontstaat een nieuwe verkeerssituatie. Waar moet verkeer straks op letten? Vroegtijdig splitsen van verkeer Doorgaand verkeer (A2) en verkeer dat in Maastricht…

Nextdoor Amby

Nextdoor zorgt ervoor dat buurten gemakkelijk besloten websites kunnen creëren om te kunnen communiceren met buren en zo een sterkere buurt te bouwen. Nextdoor is gemaakt met het idee dat de buurt een van de meest belangrijkste en nuttigste trefpunten is in ieders leven. Het doel…

Structuur buurtplatform Amby

Buurtplatform Amby heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de verbetering van de woonomgeving in Amby. Met acht vrijwilligers verdiepen we ons in alle zaken die de leefbaarheid kunnen beïnvloeden. Via de Amyer Praot onze website en de app Nextdoor, kunt u…