Categorie: Enquête

Uitkomsten bewonersenquête

Via verschillende kanalen zijn enquêtes verspreid. Zo kon u een papieren versie als zowel een digitale versie invullen. Voor de jeugd tot 18 jaar, een groep met eigen wensen, is een aparte enquête opgezet. Bij het invullen van deze jeugd enquête is de basisschool van Amby…

Enquête over de toekomst van Amby; doe nu mee!

Twee studenten van Zuyd Hogeschool, Robin Steuten en Marli van de Wal, zijn op dit moment bezig om Amby voor hun stage in kaart te brengen middels een buurtscan. Dit houdt in dat zij een overzicht maken van alle voorzieningen die in Amby gevestigd zijn. Verder…