Categorie: Luchthaven MAA

Informatieavond Omwonenden MAA

Op 13 februari a.s. zal door burgerinitiatief Omwonenden MAA in Amby een informatieavond worden gegeven over Luchthaven Maastricht Aachen Airport en de recentelijke ontwikkelingen in het bijzonder. Meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief.  

Informatieavond over toegenomen vliegverkeer

Het vliegverkeer boven Amby en andere stadsdelen van Maastricht is toegenomen. Steeds meer bewoners hebben vragen betreffende toenemende geluidsoverlast, de veiligheid en de uitstoot van schadelijke stoffen, veroorzaakt door het vliegverkeer richting Maastricht Aachen Airport (MAA). Hoeveel groei van MAA kunnen we nog verwachten in de…

Kiezen voor Amby bij de Gemeenteraadsverkiezingen

De werkgroep Beperking overlast infrastructuur Amby heeft alle politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen in Maastricht, benaderd met o.a. specifieke vragen over de effecten van MAA (Maastricht Aachen Airport) op Amby. Slechts vijf van de veertien partijen hebben de moeite genomen om te reageren op…

Gebruik volledige landingsbaan MAA een feit!

Het is zo ver! Sinds 6 december jl. mag Maastricht Aachen Airport (MAA) gebruik maken van de volledig beschikbare baanlengte voor startend verkeer. Daarmee is gebruik van de luchthaven voor zwaardere/zwaarder beladen toestellen (tussen 06:00 uur en 23:00 uur, met uitloop tot 24:00) mogelijk geworden. De…

Onjuiste cijfers groei MAA gepresenteerd aan bewoners

Volgens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA zouden bij de informatiebijeenkomsten over de groei van MAA in juni 2016 onjuiste cijfers zijn gepresenteerd aan de omwonenden. Het aantal vliegbewegingen met groot verkeer neemt niet toe met 12 per dag maar met 28. Daarover is een brief gestuurd…

Luchthavenbesluit MAA, onjuiste informatie verstrekt?

Het ontwerp-luchthavenbesluit Maastricht heeft ter inzage geleden en belanghebbenden hebben hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Medio dit jaar zal een besluit worden genomen. Of er vanuit Amby zienswijze(n) zijn ingediend is ons slechts van 1 inwoner bekend. De gemeente Maastricht heeft, in tegenstelling tot de gemeente…

Wordt dit uw Luchthavenbesluit?

Al vele jaren verstrekken Rijk, Provincie Limburg en diverse gemeenten, via allerlei constructies, subsidies (lees: gemeenschapsgeld) aan de luchthaven Maastricht om het bedrijf draaiende te houden. En jaar na jaar blijken de voorgespiegelde kansen meer luchtkastelen dan haalbare doelen. Er zijn ongetwijfeld mensen die er belang…

Luchthavenbesluit MAA

Als het ontwerpluchthavenbesluit voor MAA goedgekeurd wordt gaat het aantal vluchten met grote (vracht)vliegtuigen verdrievoudigen. Woonwijken worden onleefbaar door geluid en luchtverontreiniging. Het kindcentrum in Meerssen-West krijgt de hele dag door die ellende over zich heen. Met een duidelijk en uitgesproken NEE beschermen we gezondheid, welzijn…

Luchthavenbesluit MAA

Het kabinet heeft op 2 december het “ontwerp luchthavenbesluit Maastricht” vastgesteld. In het “ontwerp luchthavenbesluit Maastricht” zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de exploitant de luchthaven mag gebruiken. Wat mag er wel, en wat mag er niet. Het Luchthavenbesluit is daarmee dus allesbepalend voor de effecten die…