Wie zijn wij?

Buurtplatform Amby stelt zich opnieuw voor!

Sinds jaar en dag is Buurtplatform Amby de door de gemeente Maastricht erkende woordvoerder en bemiddelaar in zaken die voor Amby van belang zijn. Net als alle andere buurtplatforms in Maastricht. Om de samenwerking tussen buurten en de gemeente naar een hoger plan te tillen en beter aan te laten sluiten op de veranderde en veranderende maatschappelijke context is een aantal jaar geleden echter besloten om af te stappen van de “buurtplatforms oude stijl” en de bestaande buurtplatforms om te vormen tot zogenaamde buurtnetwerken. Zo ook Buurtplatform Amby. We willen ons daarom bij deze opnieuw aan u voorstellen. Voor de herkenbaarheid is onze oude naam gebleven, maar we hebben onszelf opnieuw uitgevonden en samen met tientallen enthousiaste inwoners van Amby is inmiddels een goedlopend buurtnetwerk opgezet.

Wat is een buurtnetwerk nu precies?

Een buurtnetwerk is een zo groot mogelijke groep actieve buurtbewoners die wil werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en de vitaliteit van de betreffende wijk. Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van problemen van alle dag, maar ook om het ontwikkelen van een buurtvisie. Met andere woorden en geprojecteerd naar Amby: wat vinden wij, als bewoners van Amby, dat er structureel moet veranderen binnen onze wijk, waardoor het hier (nog) prettiger wonen wordt? Dat we als bewoners op dit niveau mogen meedenken en hier ook daadwerkelijk richting aan kunnen geven en dat de gemeente Maastricht daardoor een stapje terug kan doen en zich kan richten op andere prioriteiten, is een positieve ontwikkeling. Maar voor de buurt bekent dit: handen uit de mouwen! De regie én uitvoering ligt voor een groter deel namelijk in onze handen en veel minder bij de gemeente. In ruil voor deze actievere rol van de buurt zal de gemeente Maastricht ook anders in de wedstrijd gaan zitten en zal deze (moeten) bewegen van “vechten naar constructief meewerken”, van “maken naar mogelijk maken”, van “controleren naar faciliteren en enthousiasmeren” en van “denken in regelgeving naar denken in mogelijkheden”.

Komt u het buurtnetwerk van Amby versterken?

Om de actieve rol van de buurt in te kunnen vullen is Buurtplatform Amby daarom continu op zoek naar zowel doeners als denkers, die samen met andere inwoners van Amby willen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze wijk en die in die hoedanigheid bijdragen aan het opzetten van een buurtplan. Er zijn inmiddels meer dan tien werkgroepen die zich met de meest uiteenlopende onderwerpen bezighouden. Zo zijn er werkgroepen die zich richten op het sociale klimaat (samen breien, samen koken, samen dansen, samen boodschappen doen, enzovoorts), terwijl andere groepen oog hebben voor de fysieke leefomgeving (klusteam, werkgroep duurzame energie, werkgroep infrastructuur, enzovoorts). Via de verschillende media die Buurtplatform Amby inzet – Amyer Praot, Facebook, Nextdoor en de website – wordt regelmatig over de verschillende werkgroepen gecommuniceerd. Wanneer dit u ook wat lijkt en deel wilt nemen aan een werkgroep of er zelf een starten wilt, laat ons dit dan weten. Wij helpen u graag verder!

Heeft u zelf hulp nodig?

Het buurtnetwerk van Amby is een netwerk van bewoners, voor bewoners. Dus wanneer u zelf hulp nodig heeft, dan horen we dit uiteraard ook graag. Door het steeds groeiende netwerk zijn we in staat u snel van informatie te voorzien, uw vragen naar de juiste organisatie door te spelen of u te helpen door een van de werkgroepen in te zetten. Ook gebruiken wij steeds vaker ons eigen informatiecentrum voor spreekuren, cursussen of informatieavonden, zodat u niet ver hoeft te reizen. Onze contactgegevens staan op de voorzijde van deze folder gedrukt.

Buurtplatform Amby: samen sterk, samenwerken voor een mooier Amby!

Download ook onze nieuwe folder: Folder Buurtplatform Amby.